ἆξαι

ἄγνυμι
break
aor imperat mid 2nd sg
ἄγνυμι
break
aor inf act

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἄξαι — ἄ̱ξαῑ , ἄγνυμι break aor opt act 3rd sg ἄγω lead aor imperat mid 2nd sg ἄγω lead aor inf act ἄξαῑ , ἄγω lead aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ᾆξαι — ᾆ̱ξαι , ἀίσσω shoot perf ind mp 2nd sg (epic doric ionic aeolic) ἀίσσω shoot aor imperat mid 2nd sg ἀίσσω shoot aor inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • наказати — НАКА|ЗАТИ 1 (127), ЖОУ, ЖЕТЬ гл. 1. Дать наказ, наставление, научить; воспитать: Мѹжь мѹдръ люди сво||ѧ накажеть. (παιδεύσει) Изб 1076, 153–153 об.; въ вьсѣхъ искѹшенихъ [так!] бывъ. ѹчааше и наказааше стати крѣпъцѣ противѹ ди˫аволемъ къзньмъ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • DEMARCHI — Graece Δήμαρχοι, dicebantur in eadem Rep. praefecti τῶ Δήμων, quos illi, quando necesse erat, convocabant, eâdem potestate, quam prius Ναυκράροι vel Ναυκλάροι habuerant, (ut scribir Harpocration in Lexico, et Scholiastes Aristophan. ad haec verba …   Hofmann J. Lexicon universale

  • OAXAS vel OAXES — urbs Cretae, unde Ὀαξὶς γῆ, et Poetice Οἰαξὶς Apollonio. Οὕς ποτέ νύμφη Ἀτχίαλα Δικταῖον ἀνὰ σπέος ἀμφοτέτῃσι Δραξαμένη γαίην Οἰαξίδος ἐβλάςτησε. In loco praerupto, unde nomen. Steph. Τινὲς δὲ διὰ τὸ κατάκρημνον εἶναι τόπον, καλοῦσι γὰρ τοιούτους …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PLAUSTRUM — currus quatuor rotis constans, Car. du Fresne Glossar. Sic vero ab imperitis vocari, testatur Valerius Probus; Plostra legendum putavit, licet usus Plaustra obtineat. Unde lepida illa apud Sueton. fabella, c. 22. ubi, cum Vespasianus moneretura… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.